הר הבית פתוח ליהודים בימים א-ה | בוקר: 7:30 עד 10:00 צהריים: 12:30 עד 1:30

וידאו: הכנת בגדי הכהונה על ידי מכון המקדש

סרט | בגדי כהונה

והשב כוהנים לעבודתם : 30 כהנים כבר עומדים מוכנים לעלות להר הבית ולהקריב קרבנות | רכשו לעצמם בגדי כהונה מהודרים בתכלית ההידור | ושם נעלה ונראה

יוסף תור | הר הבית שלנו

מכון המקדש השיק בימים אלו סרטון חדש, בו נראים כהנים לבושים בבגדי כהונה מהודרים, עומדים ומוכנים לעלות להר הבית ולהתחיל בעבודת הקרבנות, בסרטון נראים החוטים "שש משזר" ממנו אורגים את בגדי הכהונה, בדייקנות מפליאה.

הרב ישראל אריאל ראש מכון המקדש מצהיר כי 30 כהנים כבר רכשו לעצמם בגדי כהונה שנתפרו במדוייק לפי מידתם. וכי מכון המקדש עומד ומוכן לתפור עוד ועוד בגדי כהונה לכמה שיותר כהנים, במגמה להכשיר את הדור לקראת חידוש העבודה בבניין בית המקדש.

יחד עם אריגת בגדי הכהונה, לומדים הכהנים את סדר עבודתם בבית המקדש, להיות נכונים ליום פקודה.


סרט וידאו | בגדי כהונה מכון המקדש