הר הבית פתוח ליהודים בימים א-ה | בוקר: 7:30 עד 10:00 צהריים: 12:30 עד 1:30

מכון המקדש: אין דבר המעכב מלבנות את בית המקדש

תרשים בית המקדש על הר הבית

ראיון שמע: הרב מרדכי מכון המקדש מספר על ההכנות לבנייתו | 70 כלים מכלי המקדש כבר מוכנים | מלבד רצון העם אין דבר המעכב מלקום ולבנות את בית המקדש | ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

שיחה עם מרדכי ממכון המקדש שמספר על ההכנות לבנייתו.

מרדכי ממכון המקדש מספר על העבודות במכון המקדש. לדבריו כלי המקדש כבר מוכנים, במכון המקדש קיימים עשרות כלי נגינה, שופרות מזהב וכסף, חצוצרות, בגדי כהונה. נמצא וזוהה התכלת, הפרה האדומה, זיהוי אבני החושן, כיצד לצפות את כלי הנגינה בזהב. תולעת השני לבגדי הכהן. הכל עומד ומוכן.


כל אבות האומה התפללו במקום הזה. בית המקדש הוא מקום שמאחד את כולם. הסנהדרין הגדולה. הוא בית הדין הגבוה לצדק. המאחד את כל העם. גם אנשים שאינם תורה ומצוות מבינים שהתפילה ל'"ותחזינה עינינו" הוא דבר שכולם רוצים אותו.

בית המקדש אורו של עולם לא רק לעם ישראל אלא אור לכל העולם כמו שאנחנו אומרים 'כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים' בית המקדש הוא סמל של שלום לכל העולם. וגם הגויים יוכלו לבוא להר הבית עם קרבן עולה.

הכל מוכן, רק דבר אחד חסר - שחרור הר הבית מידיהם המגועלות של גזלני הוואקף.


יהודי התעורר! קום עלה להר הבית לגאול את המקום!השולחן ולחם הפנים מזהב טהור - מכון המקדשמזבח הנחושת כהלכתו - מכון המקדשהנבל עומד ומוכן - מכון המקדש