הר הבית פתוח ליהודים בימים א-ה | בוקר: 7:30 עד 10:00 צהריים: 12:30 עד 1:30

נפתח כולל לחרדים בהר הבית

כולל חרדים בהר הבית | 50 ש"ח ליום

'התנועה החרדית לכינון המקדש' פותחת כולל לחרדים בני עליה בהר הבית | כל יום משלמים 50 ש"ח - מיועד לבחורים ואברכים | מדליקים את האור בבית המקדש

גד בהרי | הר הבית שלנו

התנועה החרדית לכינון המקדש,
פתחה כולל חדש בהר הבית לחרדים בני עליה, בכולל ילמדו הלכות זבחים לפי הסדר עם ראשונים ואחרונים. הלכה למעשה.

הכולל מיועד לאברכים ובחורים מצויינים, ועל כל יום לימוד בכולל מקבלים 50 ש"ח, מזונות ושתיה קרה בכל שעות הלימוד.
הכרוז שפורסם בריכוזים החרדים