הר הבית פתוח ליהודים בימים א-ה | בוקר: 7:30 עד 10:00 צהריים: 12:30 עד 1:30

לראשונה מזה אלפיים שנה הונפו שתי הלחם בהר הבית בחג שבועות!


ר' ברוך פישמן תושב תל אביב עלה להר הבית בחג השבועות עם שתי הלחם לאחר שקיבל את אישור המשטרה, והניף אותם בהר הבית לקיים מה שנאמר: "ממושבותיכם תביאו לחם תנופה" / שלושה מצוות אינם תלויים במזבח: הנפת העומר, שתי הלחם, וניסוך המים. / הרחמן הוא החזיר לנו עבודת ביהמ"ק למקומה