הר הבית פתוח ליהודים בימים א-ה | בוקר: 7:30 עד 10:00 צהריים: 12:30 עד 1:30

חג השבועות כולנו בהר הבית - סדר היום

איור | שתי הלחם בידי הכהן

ולעשות חובותינו בבית בחירתך : 2 שעירים, 3 פרים, 3 איילים, 18 כבשים | מנחה חדשה - שתי הלחם | ראשית ביכורי אדמתך תביא בית ה' אלוהיך | נפסק להלכה שאפשר להביא את הלחם לבד בלא הכבשים, וכן הדין בהבאת הביכורים | ואין אנו יכולים, או ואין אנו רוצים?