הר הבית פתוח ליהודים בימים א-ה | בוקר: 7:30 עד 10:00 צהריים: 12:30 עד 1:30

סרט וידאו: הכנת בגדי כהונה על ידי מכון המקדש

סרט וידאו | בגדי כהונה

והשב כוהנים לעבודתם : 30 כהנים כבר עומדים מוכנים לעלות להר הבית ולהקריב קרבנות | רכשו לעצמם בגדי כהונה מהודרים בתכלית ההידור | ושם נעלה ונראה