הר הבית פתוח ליהודים בימים א-ה | בוקר: 7:30 עד 10:00 צהריים: 12:30 עד 1:30

בטאון "יבנה המקדש" גליון 270 חודש שבט


שמחה כפולה - נצחון בבג"ץ ושמירה על מנהג החתנים והכלות בהר הבית

מה רוצה השב"כ מגומא? (עמודים 6-7)

דיון בכנסת בעקבות הפרעות המשטרה בכניסה להר הבית (עמודים 8-9-10)

בית הבד מימי החשמונאים (עמודים 12-13-14)