הר הבית פתוח ליהודים בימים א-ה | בוקר: 7:30 עד 10:00 צהריים: 12:30 עד 1:30

בטאון "יבנה המקדש" גליון 269 חודש טבת תש"ע

  • "חרדי המקדש" - תופעה או מציאות (עמודים 1-2)
  • הרב יעקב יוסף: "הר הבית - מתנת שמים שקיבלנו במלחמת ששת הימים" (עמוד 5)
  • נשיא המדינה דוחק ברב אלישיב לאסור את העליה להר הבית, הרב בתגובה: "יש הסוברים אחרת" (עמודים 8-10)
  • עולים להר הבית - מפשירים את הקפאת המקדש (עמוד 16)